parkourfriends-logga

Verksamhetsbeskrivning

2015.03.20

Parkour är en rörelsekultur från Frankrike där allt handlar om att far om att flytta sig så effektivt som möjligt från punkt A till B genom att sprinta och smidigt ta sig över hinder. I detta innefattar att visa de mest kreativa, extrema, smidiga och akrobatiska förflyttningarna på hinderen.

Föreningens namn PARKOUR FRIENDS har vi valt för att föreningen vill att medlemmar ska se till att behandla varandra med god vänskap så att alla känner sig som bra vänner och kompisar. Medlemmar ska både känna glädje att genom föreningen utöva sin idrott men även att få träffa bra kompisar.
Den ideella föreningen Parkour Friends startar med två sporter parkour och akrobatik, där de bägge sporterna kompletterar varandra för att utövarna ska kunna behärska "free running" på ett säkert sätt. Till detta tillkommer olika träningsaktiviteter för att träna styrka och mental fokus.

Föreningen är till för att skapa glädje och utmaningar genom fysisk aktivitet inomhus såväl utomhus och stärka individens kroppsliga och psykiska hälsa för ett livslångt välmående. Målsättningen är inte att uppnå tävlingsresultat utan att möjliggöra att var och en finner glädje och passion i sin träning och genom det skapa förutsättningar för ett livslångt tränande. Vi ska genom idrotten hjälpa varandra till en så bra upplevelse som möjligt där vänskap, kamratskap och engagemang lovordas. Det ska heller inte finnas några måsten eller utövas påtryckningar på prestation, ingen behöver utföra något man inte vill eller känner obehag för.

Det är viktigt att alla medlemmar ska kunna få utöva sin idrott utifrån sina egna förutsättningar och där deltagarskap och gemenskap är en viktig del i verksamhetens mål med att skapa glädjefull idrott. Föreningen ska vara en inspirationskälla till idrotterna och ta vara på medlemarnas egna idéer, förslag och synpunkter.

Föreningen har inte som mål att ställa upp i olika tävlingar med de aktiva utövarna då detta skapar onödig stress och kan påverka negativt på glädjen till sporten. Dyker det upp förfrågningar från medlemmar i majoritet om tävlingar kommer dock styrelsen att ge det ett betänkande, då föreningen är till för dess medlemmar och deras önskan.

Förutom de rent idrottsliga aktiviteterna kommer föreningen att proaktivt arbeta med sociala aspekter i samhället där ett av föreningens mål är att hjälpa utsatta barn som behöver extra hjälp för att finna glädje och stöd i vardagen genom idrott, detta gäller även att jobba för integration av barn och ungdomar. Föreningen verkar för att respektera allas lika värde oavsett kön, etnicitet eller sexualitet och har mixgrupper istället för att dela in grupper i kön. Föreningen ska verka för att öka tollerans och jämlikhet mellan människor och jobba för att minska mobbing, rasism och alla sorters av utanförskap. Vi vill att föreningens förhållningssätt ska forma en grund hos medlemmarna där alla ska känna sig respekterade och våga vara den man är och att denna värdegrund sedan ska förmedlas och utövas även utanför idrotten för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Föreningen ska arbeta för att hitta samarbeten med organisationer som delar denna sociala värdegrund för att tillsammans kunna hitta nya sätt att nå ut med dessa budskap då vi alla har lika värde.

Föreningen ska vara ansluten och engagerad med och i Gymnastikförbundet och utöva idtotterna på ett kontrollerat och säkert sätt. För att kunna bedriva en utvecklande och säker träning ska föreningen lägga stor vikt på vidareutbildning av tränare.

Avslutnigsvis vill vi lyfta ett citat från grundaren av parkour David Belle som väl beskriver att respekt för varandra och att våga vara sig själv är en av grundstenarna inom parkour; "Man bör röra sig med sin egen stil, sina egna tekniker, och utefter sina egna möjligheter och begränsningar, och lära sig att vara sig själv snarare än att försöka vara någon annan."