parkourfriends-logga

Medlemskap i Parkour Friends

En av de viktigaste inkomster en ideell förening har är medlemsavgiften. Medlemsavgiften visar att medlemmen frivilligt har valt att stödja föreningen och är skillt från terminsavgiften.  Kommuner ställer detta villkor på ideella föreningar som ansöker om bidrag, dvs. att man tar ut årlig medlemsavgift från sina medlemmar. Parkour Friends tar ut en medlemsavgift på 100 kr per år.  Medlemsantalet  är mycket viktigt för att vi i framtiden ska kunna hyra större hallar av kommunen samt söka bidrag för utbildning , redskap och  läger.

Internkö

Vi har satt upp en internkö för nästa termin som gäller både för Parkour och akrobatik. Då det underlättar att ha ett högt medlemsantal för att få mer halltider vill vi att de som sätter upp sig i kön löser ett medlemskap i Parkour Friends som kostar 100 kr. Medlemskapet registrar du genom att klicka på fliken boka.