parkourfriends-logga

Vi som är coacher hos parkour friends värmdö

DanNI

Idrott har alltid varit en stor del av mitt liv, det stärker både fysiskt och mentalt. Oavsett sport är det viktigaste att man just har roligt, och idrott har alltid varit roligast tillsammans med vänner och inte själva tävlingsmomenten. Det är den känslan vill vi få fram i vår förening, att ha roligt med vänner!

Att se hur långt, högt och snabbt man kan ta sig fram över bänkar, murar och hinder har jag alltid tyckt om och det har fått sig en egen sport, Parkour, och det är så kul, fritt och utan regler så nu är det bara att ösa. 

Licenser: 

 • Parkour/Freerunning steg 2 (Gymnastikförbundet)
 • Parkour/Freerunning steg 1 (Gymnastikförbundet)
  Utbildningen: Parkour/Freeruning steg 1 är en praktisk utbildning med inslag av teori i form av säkerhet och metodik och innefattar trampett, trampolin, tumbling och räck. Den går igenom metodik, träningsupplägg, passningsteknik för grundläggande teknik och inblick i hur strukturerad träning kan minska antalet skador. Utbildingen ger även möjlighet till användning av trampolin, trampett, räck och sviktgolv och gäller upp till enkel volt med helskruv.
 • Baskurs inrikting Trupp Basic  (Gymnastikförbundet)
  Utbildningen: 
  Grundläggande teknik och metodik. Hopp och matta, tumbling (hjulning, rondat, handvolt, flickflack), trampett (hoppets olika faser, raka hopp, volt till mattberg). 
 • Träningsinstruktör Certified Fitness Professional (SATS)
  Utbildningen: 
  Utbildning inom styrketräning med grundläggande teoriutbildning och ger förståelse för kroppens uppbyggnad och funktion, i vila och i arbete. Kursens samlade omfattning var 98 timmar. Utbildningen är godkänd av FISAF (Federation of International Sports, Aerobics and Fitness)
 • Gymnastikens uppförandekod (SISU  idrottsutbildarna)
  Utbildningen:  Pedagogiska uppläggning som utgår från att LEDARE MED STARK INRE DRIVKRAFT  är den mest framgångsrika typen för ett bra ledarskap. Efterlevnaden av koden kommer att upplevas som mer naturlig och motiverad om den kommer inifrån individen/ledaren själv.
 • HLR och första hjälpen
  Utbildningen:  Hjärt- och lungräddning, utföra hjärt-lungräddning (HLR) med god kvalitet, kontrollerna som görs för att ta reda på om det är ett hjärtstopp. Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge. Använda en hjärtstartare på ett säkert sätt och lära sig tekniken för att hjälpa någon som har satt i halsen.